Тръжна документация

„Документи по процедура „избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:
Обособена позиция 1. Шприц машина тип 1 (1 бр.) и Шприц машина тип 2 (1 бр.);
Обособена позиция 2. Двушпинделен CNC Струг (1 бр.) и CNC Струг швейцарски тип (1 бр.);
Обособена позиция 3. CNC Вертикален машинен център (1 бр.)” .

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.