ПОКАНА за пресконференция

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0166-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в КИМ ПЛАСТ ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 30.05.2018г. от 10:00 часа в офиса на КИМ ПЛАСТ ООД находящ се в с. Шемшево, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново.